Deze vraag stelt Cogetix aan klanten die polsen of hun innovatieproject klaar is. In een interview met ondernemersplatform Bloovi vertellen Pieter Brat en Kristof Boden waarom Google nooit af zal zijn. Of anders gezegd: waarom innovatie nooit klaar is.

“Innovatie is immers geen project, het is een mindset,” zo stellen Pieter Brat en Kristof Boden.

De term innovatie schept vaak verkeerde verwachtingen, alsof het allemaal baanbrekend en disruptief moet zijn. Dat is lang niet altijd het geval.

Innoveren draait om voortdurend vernieuwen van je bestaande business. Aanpassingen die op het eerste zicht klein lijken, maar op termijn wel een groot effect hebben.

“Je gooit een klein steentje in het water. Maar de rimpeling deint uit tot aan de oever ver aan de overkant”, vergelijkt Pieter Brat.

Wil je dat effect bereiken, dan is het belangrijk om even uit te zoomen van je alledaagse beslommeringen. En met een helikopterview te kijken naar je business. Belangrijk in dat proces is een sparring partner die je daarbij begeleidt en uitdaagt.

“Die sparring partner zijn, dat is onze ambitie”, vertelt Kristof aan Bloovi. “We merken dat onze klanten er om allerlei redenen niet meer toe komen om aan die noodzakelijke vernieuwing te werken. En dat remt hun groei. Wij willen dat groeipotentieel terug aanwakkeren”.

Om dat waar te maken heeft Cogetix ook zijn eigen groeistrategie voor de komende jaren klaar: minder klanten in aantal, maar meer tijd voor elke klant. Minder projecten, maar meer strategische vragen over groei. Minder kant-en klare oplossingen maar meer ruimte om te experimenteren.

Hoe dat minderen uiteindelijk tot meer groei zal leiden, lees je in het artikel op Bloovi

Deel dit blogartikel: