Digitalisering kwam in vele organisaties bijna noodgedwongen in een stroomversnelling terecht. Online vergaderen, remote werken, e-commerce,... Ondernemingen die snel schakelden, plukken er nu de vruchten van. Hoe veilig zijn die digitale oplossingen? #supercompensatie

Voor bedrijven en organisaties is digitale transformatie synoniem met digitalisering van bedrijfsprocessen. Meestal verloopt dat doordacht, gefundeerd en stapsgewijs. In tegenstelling hiermee, is de snelheid waarmee de voorbije maanden werd gedigitaliseerd, indrukwekkend. De vraag is nu of bij al die digitalisering wel voldoende rekening is gehouden met veiligheidsrisico’s.

Geen digitalisering zonder digitale veiligheid

Duurzame digitale transformatie kan enkel plaatsvinden in combinatie met digitale veiligheid. Veilige ICT-systemen moeten de informatie die we digitaal opslaan, verwerken, uitwisselen of (denken te) verwijderen, beschermen. Ondertussen, anno 2020 zijn de digitale dreigingen, onder andere via hacking, groot. Je geeft ze best een centrale plaats in het risicomanagement van je onderneming.

Belangrijke inzichten rond digitale veiligheid

Het optrekken van firewalls om je netwerk te beveiligen, is een traditionele veiligheidsaanpak en volstaat niet langer. Medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders maken volop gebruik van internet, apps, mobiele apparaten, tablets of eigen devices, om toegang te krijgen tot bedrijfsdata en applicaties. Bovendien wordt de vaste werkplek steeds meer vervangen door flexplekken en telewerk.

Dat brengt met zich mee dat de traditionele digitale muren van bedrijven en organisaties gaten vertonen. Een betere aanpak is muurtjes bouwen rond specifieke datasets en applicaties. Je verschuift de toegangscontrole van netwerk naar informatie en toepassingen.

Digitale veiligheid op drie niveaus

IT-veiligheid realiseer je op verschillende niveaus die sterk met elkaar verbonden zijn: hardware, software en gebruikers. Houd alvast dit voor ogen:

  1. Beveilig hardware, netwerkinfrastructuur, besturingssystemen, applicaties en data op elk niveau en doe daarbij zoveel mogelijk beroep op cloud providers. Vermits zij op grote schaal werken, garanderen ze de meest geavanceerde beveiliging.
  2. Op het niveau van devices: zorg er voor dat je alle toestellen die je gebruikers hanteren, kan vertrouwen.
  3. En ten slotte je gebruikers zelf: houd hen bij de les op vlak van de veiligheidsrisico’s van digitalisering. Maak ze bewust, zorg voor opleiding en informatie en spreek hen aan op gedrag. En bovenal: controleer hun identiteit op verschillende manieren, vooraleer je ze toegang geeft tot bedrijfsdata.

Meer weten over digitalisering en veiligheid?

Lees deze en andere nuttige informatie over digitalisering en IT-security in onze whitepaper.

Download gratis de whitepaper ‘IT-beveiliging: doorbreek de perimeter’

Deel dit blogartikel: